ราชินี

         rajina

               สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินีเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2447 ที่ตึกมุมถนนอัษฏางค์ และถนนจักรเพชร ตำบลปากคลองตลาด จังหวัดพระนคร ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ได้ทรงจ้างครูมาจากประเทศญี่ปุ่น 3 คน โดยทรงแต่งตั้งให้มิสเทตสุ ยาชุย (TETSU YASUI) ผู้สำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษมาเป็นอาจารย์ใหญ่และมีพระยาสุรินทร์ราชาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

rajana1

                 เมื่อพ.ศ.2449 สมเด็จพระศรีพัชรรินทรา บรมราชินีนาถได้กราบบังคบทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โรงเรียนราชินีย้ายมาอยู่ในสถานที่สุนันทาลัยโรงเรียนราชินีจึงได้ย้ายมาตั้งยังสถานที่นี้จนถึงทุกวันนี้

pijit

               เมื่อครูญี่ปุ่น 3 คน ทำการสอนอยู่จนหมดสัญญาจึงกลับประเทศของตนสมเด็จพระพันปีหลวงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หม่อมเจ้าหญิงพิจิตราภา เทวกุล เป็นอาจารย์พิเศษและให้หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์  รักษาการตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์(ม.ร.ว.เปีย มาลากุล ) ซึ่งต่อมาเป็นเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นผู้อำนวยการแทนพระยาสุรินทร์ราชาซึ่งกราบถวายบังคมลาไปรับราชการต่างหัวเมืองต่อมาหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพกมลาศน์และหม่อมเจ้าหญิงเฉลียววรรณมาลากมลาศน์กราบถวายบังคมลาออกจากโรงเรียนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิราภา  เทวกุล เป็นอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2450

                 สมเด็จพระพันปีหลวงทรงพระเมตตาและสนพระราชหฤทัยโรงเรียนราชินีมากในคราวมีงานรื่นเริงประจำปีก็ได้เสด็จมาประทับเป็นประธานพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียนพระราชทานเข็มและเหรียญพระนามาภิไธยย่อ “ส.ผ.” แก่ครูผู้ช่วยในกิจการของโรงเรียนนักเรียนที่สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ที่มีความประพฤติดีเยี่ยม และหมั่นเรียนเป็นที่หนึ่ง

                   สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2462 ยังความเศร้าโศกอย่างใหญ่หลวงแก่คณะโรงเรียนราชินีนับตั้งแต่นั้นโรงเรียนได้ความอุปการะจากเจ้านายหลายพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรได้ทรงดูแลทำนุบำรุงโรงเรียนราชินีด้วยความสนพระทัยเป็นอย่างมาก

                   ต่อมาในปี พ.ศ. 2472 สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิธินธรทรงสร้างโรงเรียนราชินีบนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง

suwan

                  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 โรงเรียนประสบกับวิปโยคอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรสิ้นพระชนม์

                 ภายหลังถวายพระเพลิงสมเด็จพระราชปิตุจฉาฯแล้ว สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงปรารภในการที่จะทรงทำนุบำรุงโรงเรียนราชินีและโรงเรียนราชินีบนในอนาคตและได้ทรงสถาปนา “ราชินีมูลนิธิ” ขึ้น โดยมีหม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิราภา  เทวกุล เป็นประธานกรรมการท่านแรก

book

                 โรงเรียนราชินีได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้มีครูชาวต่างประเทศมาสอนภาษาอังกฤษเป็นประจำในแต่ละชั้นอีกด้วยซึ่งนอกจากวิชาในหลักสูตรสามัญแล้วโรงเรียนยังได้มีครูสอนวิชานาฏศิลป์และดนตรีไทยแก่นักเรียนที่สนใจที่จะฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูดนตรีและนาฎศิลป์ไทยให้คงอยู่ถาวรจนทำให้มีวงดนตรีมโหรีประจำโรงเรียนอยู่จนถึงทุกวันนี้

history3

1 ความเห็น


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น