ประวัติสมาคม

1

หม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล

ก่อนปี พ.ศ.2483 อดีตท่านอาจารย์ หม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล ได้ทรงรับเป็นกรรมการผู้ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิคนตาบอดขึ้น โดยมี ม.ร.ว.หญิงเสริมศรี เกษมศรี เป็นเลขานุการของมูลนิธินี้ได้ทรงดำริว่าเนื่องจากที่ได้ทรงรวบรวมสถิติจำนวนคนตาบอดไว้เป็นจำนวนเลขหมื่นเเละรับเข้ามาให้การรักษาพยาบาลให้ความรู้ต่างๆ ฝึกฝนอบรมให้ช่วยตัวเองตลอดจนอบรมทางด้านวิชาชีพให้เป็นการช่วยชุบชีวิตคนที่ท้อเเท้ให้กลับมีชีวิตเเละบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาด้วยนั้นจำเป็นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก จึงได้ทรงจัดงานหารายได้ขึ้นเเละได้รับผลสำเร็จอย่างดีโดยมีผู้เห็นใจบริจาคเงินสมทบช่วยเหลือเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะจากศิษย์ของท่านอาจารย์ นักเรียนเก่าของโรงเรียนราชินีนั่นเอง ท่านจึงทรงเห็นว่าถ้าจะรวบรวมนักเรียนเก่าทั้งหลายเเล้วจึงจัดตั้งเป็น “สมาคม” ชึ้นก็จะได้สมาชิกเป็นปึกแผ่นเเละเมื่อจะบำเพ็ญประโยชน์สิ่งใดก็ย่อมจะเป็นผลดีจะนำประโยชน์มาสู่ชาติบ้านเมืองได้เป็นส่วนหนึ่ง นอกจากนั้นยังจะได้รู้จักกันเเละกันเป็นพี่น้องพวกพ้องโรงเรียนเดียวกันแทนที่จะเรียนสำเร็จเเล้วต่างคนก็ต่างไป ไม่ได้พบกัน จำกันไม่ได้หรือไม่รู้จักกัน(ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี ได้เขียนไว้ในหนังสือพิจิตรานุสรณ์ ซึ่งสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวสาอัยยิกาเจ้า พิมพ์พระราชทานในงานพระราชเพลิงศพหม่อมหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล เมื่อ 19 เมษายน 2486)

2

ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี

ต่อจากนั้นท่านอาจารย์หม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล ได้ทรงมอบให้ ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรีเเละคุณหรรษา หงสกุล รวบรวมค้นตัวบทกฏหมายเเละระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อจัดตั้ง “สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินี” ขี้นเเละได้ทรงเสนอความคิดเห็นนี้ในที่ประชุมนักเรียนเก่า(สันนิษฐานว่าเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2483) ได้รับความเห็นดีเเละเห็นชอบจากทุกท่านจึงได้ตั้งคณะกรรมการบริหารงานของสมาคมขึ้นในวั้นนั้น

history

สมาคมนักเรียนเก่าราชินี จึงได้รับการจดทะเบียนตามกฏหมายในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2483 โดยมี ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี เป็นนายกคนที่ 1 ของสมาคม

history1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น