ประกาศจากกระทรวงการคลังใน ราชกิจจานุเบกษา

S__9543687

สมาคมฯ ของเรา ได้รับการประกาศจากกระทรวงการคลังใน ราชกิจจานุเบกษา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดเป็นองค์กรสาธารณกุศล หมายเลข ๙๓๙ เป็นที่เรียบร้อย